Agenda programa

Prijave

Prijave su otvorene od 22. decembra do 22. januara. Pošalji nam svoj CV i odgovori na kratko pitanje (Zašto želiš da budeš deo Jedinstvena i važna programa?).

Proces selekcije

Prvi korak: Tim za upravljanje talentima i buduće mentorke će na osnovu CV-a i odgovora na pitanje iz prijavne forme pozvati odabrane kandidatkinje na prvi razgovor. 

Drugi korak: Upoznavanje sa mentorkama kroz intervju.

Treći korak: Finalni odabir kandidatkinja za ovogodišnji program ženskog mentorstva.

Uvodna radionica

Upoznavanje mentorki i mentorina, kao i upoznavanje sa konceptom programa i mentorskog rada.

6 mentorskih sesija

Jedan na jedan sesije u kojima učestvuju mentorke i mentorine. Sesije se mogu održavati uživo ili online, u skladu sa dogovorom.

2 follow up sesije

Grupne sesije u kojima učestvuju i mentorke i mentorine, a u cilju praćenja napretka programa.

Završna radionica

Završavamo sa osvrtom na to koliko smo se osnažile i šta ćemo raditi drugačije nakon ovog iskustva?